Børnehaven

Børnehaven er fordelt på 4 grupper. Løvetand, Marguerit, Smørblomst og Valmue.

Vi vil kendes på

at være en aktiv institution, hvor:

 • vi er en del af det enkelte barns miljø og gennem samvær, tilbud og aktiviteter søger vi, at fremme trygheden, selvværdet, tolerancen og fantasien hos barnet
 • institutionen er præget af en varm og positiv atmosfære med et nærværende og inspirerende personale, der tør vise og give omsorg og sætte grænser
 • børnene er glade og trives; og hvor der er mulighed for at lære, at udforske og forundres gennem leg, oplevelse og erfaringer
 • det skal være sjovt

Vi lægger vægt på

 • Barnets leg
 • Et varieret og kvalitativt udeliv
 • Kreative udfoldelser og oplevelser bl.a. gennem vore projekter, hvor der er plads til undren og fordybelse
 • At barnet oplever en god hverdag, hvor tryghed, nærvær og omsorg er i højsæde
 • Helhed i barnets liv
 • At børn og forældre føler sig velkomne

I institutionen tilbyder og tilrettelægger personalet forskellige pædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne kan være for alle eller for enkelte børnegrupper opdelt efter interesse, køn, alder, på tværs af stuer eller stuevis.

Normalt begynder fastlagte aktiviteter efter kl. 9, men der kan i perioder være aktiviteter for jeres barn allerede fra kl. 8. I de tilfælde giver vi jer besked. Forskellige gruppeaktiviteter kan foregå på samme tid.

Legen vægter vi meget højt og der vil hver dag være masser af plads til at lege inde som ude.

Hverdagen i Grøftekanten er baseret på trygge rammer, hvor vi giver omsorg for og støtter det enkelte barn i sin udvikling. Derfor tager institutionens hverdag udgangspunkt i:

 • At der er personaler fra begge afdelinger i hele åbningstiden
 • At stuepersonalet giver så god en dækning af den enkelte stues åbningstid som muligt
 • At der er tilknyttet fast personale til stuerne, så der derved kan skabes mulighed for et tæt forhold mellem børn og voksne.

Pædagogen viser forældre og barn rundt i huset og her møder I de andre børn og personalet. Barnet ser, hvor det skal have garderobe, hvor madpakken skal være og hvor dets skuffe er. Bagefter fortæller vi om institutionen og dagligdagen ligesom vi gerne vil høre om, og snakke med, barnet.

Det er vigtigt, at vi får tid til at tale med jer om jeres barn, for at lære noget om barnets vaner og andre ting, som er væsentlige for at sikre en god hverdag.

Børn er forskellige og derfor er der ofte forskel på, hvordan de første dage forløber. Nogle børn har brug for at sige farvel hurtigt, nogle børn har brug for at forældrene bliver lidt i institutionen inden de vinker farvel. Nogle børn har brug for korte dage til at begynde med, andre går bare i gang.

Vi aftaler sammen med jer, hvordan vi bedst kan give jeres barn en god start i Grøftekanten, så både I og jeres barn kan være helt trygge og have alle spørgsmål besvaret.

I starten holder personalet sig tæt på barnet for at lære det at kende og hjælpe det med at komme i gang med de andre børn. Barnet finder hurtigt rytmen i institutionen. Hver dag snakker vi med jer om, hvordan dagen er gået.

Efter ca. 3 måneder bliver I tilbudt en samtale, hvor vi snakker om, hvordan starten er forløbet og om, hvad der skal ske fremover for at sikre en fortsat tryg og god hverdag.

For at give jer en idé om, hvordan dagen forløber har vi beskrevet et typisk dagsforløb kan være. Årstider, vejr, projekter eller spontane idéer kan ændre indholdet. Tiderne er vejledende.

Kl. 6.25 (6.20 om fredagen)

åbner 2 personaler institutionen (1 fra vuggestuen og 1 fra børnehaven).

Kl. 6.25-7.00

de børn som ikke har spist hjemmefra, spiser den medbragte morgenmad i alrummet eller får en portion havregrød som institutionen serverer.

Kl. 7.00

rydder personalet op efter morgenmaden.

Kl. 7.30

åbner stuerne. Det betyder, at der nu er personale på alle stuer.

Kl. 9.00

børnene spiser deres medbragte frugt, når de har lyst, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 10.00. Ellers forløber formiddagen med leg, pædagogiske planlagte aktiviteter, ture ud af huset m.m.

Kl. 11.15

spiser børnene madpakker. Inden har de vasket hænder og haft samling. Til samling synger vi meget, men vi laver også rim eller remser, leger, læser eller taler om vigtige ting. 2 børn er dagens hjælpere. De skal hjælpe med at dække bord og sige vær så god.

Kl. 11.45

går vi på legepladsen. Der kan selvfølgelig være børn, der skal have en lille lur. De kommer ud om formiddagen eller efter middagsluren.

Kl. 14.00 (13.30 om fredagen)

spiser børnene den medbragte frugt. Efterfølgende leger børnene.

Kl. 16.00

lukker stuerne og vi samles i alrummet (eller holder 1 stue åben) Efter kl.16.00 er der ikke personale fra alle stuer. Her kan der spilles, leges, læses m.m.

Kl. 17.00

institutionen lukker. Fredag lukker vi kl. 15.30.

Eksempler på traditioner i Grøftekanten. Nye traditioner kan opstå og gamle forgå så der tages forbehold for ændringer.

Fastelavn

Vi slår katten af tønden og synger fastelavnssange. Børnene må meget gerne være udklædte. (De voksne er også klædt ud.)

Påske

Vi spiser påskeæg som institutionen giver og laver påskepynt.

Afslutningsfest

Vi holder afslutning for førskolebørnene. De optræder for de inviterede gæster (forældre).

Motionsdag

Hvert år har vi en fast motionsdag. Indholdet kan variere.

Bedsteforældredag

Børnene inviterer bedsteforældrene på kaffe i institutionen.

Fælles udflugt

Hele huset tager hvert år på udflugt, som regel på skovtur, men det kan variere. Udflugten kan også ske på tværs af stuerne, aldersopdelt, til forskellige destinationer.

Jul

Hele december er fyldt af traditioner. Fælles udflugt til Børges skov for at hænge kager op til dyrene. Vi laver julegaver, bager kager og lignende.

Lysfest

Hver januar inviterer vi til lysfest på legepladsen tidligt om morgenen.

Fælles samling

Hver mandag, i vinterhalvåret, er der fælles samling i alrummet for hele huset. (kl. ca. 9.00) og i sommerhalvåret er det på legepladsen. Vi synger, fortæller historier, optræder eller andre ting.

Vi følger kommunes kostpolitik.

Barnet skal medbringe frugt til formiddagen og frugt til eftermiddagen. Frugten skal pakkes i to poser. Det er vores erfaring, at børnene tit er meget sultne, hvorfor det vil være godt med et stykke sundt brød ved siden af frugten. Til frokost skal barnet medbringe en sund madpakke.

Børnene skal medbringe drikkedunk med vand – vi fylder den op i løbet af dagen. Husk navn på madpakken, frugtposerne og drikkedunken.

Bestyrelsen har vedtaget tillægsprincip for kostpolitikken i Grøftekanten:
Er der blandt forældrene ønske om, at børnene medbringer noget spiseligt til uddeling på stuen, er der mulighed herfor, såfremt der er tale om frisk frugt og grønt, og at det er aftalt med stuens personale.

Fødselsdage vil blive fejret som beskrevet, i de af bestyrelsen vedtaget principper for fødselsdage:

Børnenes fødselsdag fejres ved samling kl. 11.15. Forældre er meget velkomne til at deltage. Vi synger fødselsdagssang og giver en lille gave som børnene har lavet. Når samlingen er slut spiser vi madpakker og herefter må barnet dele noget spiseligt ud til de andre børn.

Uddeling

Hvad må man medbringe til uddeling? Det kan være en kagemand, boller, ostehaps, frugt og lignende. Der må gerne være slik på kagen. Vi siger nej tak til slikkepinde, slikposer, tyggegummi, Kinderæg og lignende. Er du i tvivl så spørg personalet.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Grøftekantens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Grøftekantens pædagogiske læreplan